Palvelut

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelussa ratkaistaan arkkitehtisuunnitelmien pohjalta rakennuksen runkoratkaisut ja tuotetaan yksityiskohtaiset piirustukset rakenteiden toteutuksesta. Hyvällä rakennesuunnittelulla varmistetaan, että rakennuksesta rakennetaan turvallinen, kestävä ja sisäilmaltaan terve rakennus.

Kokenut rakennesuunnittelija vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin merkittävästi valitsemalla kustannustehokkaita, mutta kestäviä rakenneratkaisuja. Yksilöllisten rakennusten suunnittelu tehdään arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan vahvalla yhteistyöllä.

KSBP tekee rakennesuunnittelua vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla.

rakennesuunnittelu kuopio
vastaava mestari kuopio

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Vastaava työnjohtaja valvoo ja varmistaa yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa, että rakennushanke toteutetaan määräysten, erilaisten rakentamista koskevien laatuvaatimusten ja kohdekohtaisesti laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

KSBP:ltä saat osaavan vastaavan työnjohtajan rakennushankkeeseen.

Rakennuttamispalvelut

Rakennushanke on prosessi, jossa tarvitaan ammattilaisen ohjaustukea aina hankesuunnittelusta rakennuksen lopputarkastukseen saakka. Rakennuttajakonsultti muun muassa auttaa rakennushankkeeseen ryhtyvää määrittelemään ”raamit” rakennushankkeelle, auttaa rakennuslupaprosessin läpiviennissä ja urakoitsija/toimittajasopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Esimerkkinä rakennuttamispalveluista rakennuttajakonsultti laatii yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen aluksi budjetin, joka täydennetään suunnittelun edetessä rakennussuunnitelmiin perustuvaksi kustannussuunnitelmaksi.

rakennustyön valvoja kuopio